Het traject

Kennismakingsgesprek  (intake)

Het kennismakingsgesprek voer ik het liefst bij uw thuis, zodat ik uw kind in zijn eigen vertrouwde omgeving zie. Voor het kind is dat vaak ook het fijnste.

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we de zorgvraag van uw kind en kijken we of ik de gewenste hulp kan bieden om uw kind te begeleiden naar het uiteindelijke doel.

Ik voer ook een kennismakingsgesprek met uw kind om zijn/haar eigen doel te bepalen.

Sessies

Kinderen weten vaak zelf wat ze nodig hebben om verder te komen, bovendien zijn ze vaak heel gemotiveerd om aan hun eigen doelen te werken. De hulpvraag van het kind zal niet altijd met de vraag van de ouders overeenkomen. In de sessies houd ik rekening met beide doelstellingen. Het komt vaak voor dat als een kind aan zijn eigen doelen werkt, de doelen van de ouders mee veranderen.

Naar inzicht en behoefte volgt een aantal sessies van 50 minuten (6-8 coaching sessies), waarin jullie kind wordt begeleid om te werken aan de doelstellingen die we in het kennismakingsgesprek besproken hebben. Indien nodig zullen ook ouders, broertjes/zusjes of andere betrokkenen gevraagd worden om bij een of meerdere sessies aanwezig te zijn. Afgestemd op de behoeften van jullie kind kan ik allerlei gespreks-, spel- en creatieve werkvormen inzetten om het gestelde doel te bereiken.

Wat we precies gaan doen hangt van uw kind af. Zelf hou ik van creatieve werkvormen; zoals tekenen en schilderen of spelletjes. Maar ook van naar buiten gaan of iets koken of bakken.

Afsluiten van het traject

We sluiten af met na de laatste sessie een gesprek van ongeveer een half uur waarin we terugkijken op hoe het traject verlopen is. Indien er dan nog vragen zijn kunt u die stellen en we kunnen kijken of er eventueel nog andere dingen spelen en hoe u daarmee om kunt gaan.